مجتمع حوزه ای صدر (مشکوه)

نشانی:تهران،خ جمهوری، خ فلسطین جنوبی، خ هلالی، پلاک 29
تلفن:02166461711
کد پستی: 0
ایمیل: sadr.t.mo@gmail.com